پذیرش دانشجو

وب سایت اصلی دانشگاه
پرسش و پاسخ زنده
پرسش و پاسخ غیر زنده
شماره پیامک دانشگاه : 30001494000149
شماره تلفن های ویژه پذیرش دانشجو : 09136077805  -  09137708500
شماره تلفن دانشگاه : 03523625951

Copyright 2014 Islamic Azad University-Ashkezar Branch. All Rights Reserved

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر,بدون کنکور,بدون آزمون,بدون ازمون,پذیرش دانشجو بدون کنکور,پذیرش دانشجو بدون آزمون,پذیرش دانشجو بدون ازمون,کاردانی بدون کنکور,کاردانی بدون آزمون,کاردانی بدون ازمون,بدون کنکور کاردانی,بدون آزمون کاردانی,بدون ازمون کاردانی,فوق دیپلم بدون کنکور,فوق دیپلم بدون آزمون,فوق دیپلم بدون ازمون,بدون کنکور فوق دیپلم,بدون آزمون فوق دیپلم,بدون ازمون فوق دیپلم,کارشناسی بدون کنکور,کارشناسی بدون آزمون,کارشناسی بدون ازمون,بدون کنکور کارشناسی,بدون آزمون کارشناسی,بدون ازمون کارشناسی,بدون کنکور لیسانس,بدون آزمون لیسانس,بدون ازمون لیسانس,لیسانس بدون کنکور,لیسانس بدون آزمون,لیسانس بدون ازمون,کارشناسی ارشد,فوق لیسانس,زیست شناسی سلولی و مولکولی بدون کنکور,زیست شناسی سلولی و مولکولی بدون آزمون, زیست شناسی سلولی و مولکولی بدون ازمون,بدون کنکور زیست شناسی سلولی و مولکولی,بدون آزمون زیست شناسی سلولی و مولکولی,بدون ازمون زیست شناسی سلولی و مولکولی,میکروبیولوژی بدون کنکور,میکروبیولوژی بدون آزمون,میکروبیولوژی بدون ازمون,بدون کنکور میکروبیولوژی,بدون آزمون میکروبیولوژی,بدون ازمون میکروبیولوژی,بیوتکنولوژی(زیست فناوری) بدون کنکور,بیوتکنولوژی(زیست فناوری) بدون آزمون,بیوتکنولوژی (زیست فناوری) بدون ازمون,بدون کنکور بیوتکنولوژی(زیست فناوری),بدون آزمون بیوتکنولوژی(زیست فناوری),بدون ازمون بیوتکنولوژی (زیست فناوری),راهنمایی و مشاوره بدون کنکور,راهنمایی و مشاوره بدون آزمون,راهنمایی و مشاوره بدون ازمون,بدون کنکور راهنمایی و مشاوره,بدون آزمون راهنمایی و مشاوره,بدون ازمون راهنمایی و مشاوره,مهندسی صنایع بدون کنکور,مهندسی صنایع بدون آزمون,مهندسی صنایع بدون ازمون,بدون کنکور مهندسی صنایع,بدون آزمون مهندسی صنایع,بدون ازمون مهندسی صنایع,نقاشی بدون کنکور,نقاشی بدون آزمون,نقاشی بدون ازمون,بدون کنکور نقاشی,بدون آزمون نقاشی,بدون ازمون نقاشی,مهندسی برق قدرت بدون کنکور,مهندسی برق قدرت بدون آزمون,مهندسی برق قدرت بدون ازمون,بدون کنکور مهندسی برق قدرت,بدون آزمون مهندسی برق قدرت,بدون ازمون مهندسی برق قدرت,مهندسی تأسیسات بدون کنکور,مهندسی تأسیسات بدون آزمون,مهندسی تأسیسات بدون ازمون,بدون کنکور مهندسی تأسیسات,بدون آزمون مهندسی تأسیسات,بدون ازمون مهندسی تأسیسات,مهندسی کامپیوتر بدون کنکور,مهندسی کامپیوتر بدون آزمون,مهندسی کامپیوتر بدون ازمون,بدون کنکور مهندسی کامپیوتر,بدون آزمون مهندسی کامپیوتر,بدون ازمون مهندسی کامپیوتر,گرافیک بدون کنکور,گرافیک بدون آزمون,گرافیک بدون ازمون,بدون کنکور گرافیک,بدون آزمون گرافیک,بدون ازمون گرافیک,حسابداری بدون کنکور,حسابداری بدون آزمون,حسابداری بدون ازمون,بدون کنکور حسابداری,بدون آزمون حسابداری,بدون ازمون حسابداری,بدون کنکور الکتروتکنیک(برق صنعتی),بدون آزمون الکتروتکنیک(برق صنعتی),بدون ازمون الکتروتکنیک(برق صنعتی),بدون کنکور الکتروتکنیک(برق صنعتی),بدون آزمون الکتروتکنیک(برق صنعتی),بدون ازمون الکتروتکنیک(برق صنعتی),تشکیل کلاس ها اواخر هفته,تسهیلات ویژه,تشکیل کلاس ها آخر هفته, دارای کارگاه ها و آزمایشگاه های متعدد، مجهز و پیشرفته در رشته های فنی و هنری,بهره گیری از اساتید مجرب, برگزاری دوره های کاربردی و صنعتی رشته های فنی به صورت رایگان, برگزاری بازدیدهای علمی برای رشته های فنی در طول تحصیل, دارای سایت و کارگاه های مجهز به سیستم های متصل به شبکه و اینترنت پر سرعت,امکان تخصیص وام شهریه به دانشجویان