آخرین مهلت دفاع پایان نامه در ترم جاری(نیمسال دوم ۱۴۰۰_۱۳۹۹)

اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد  می رساند آخرین مهلت دفاع پایان نامه در ترم جاری(نیمسال دوم ۱۴۰۰_۱۳۹۹) تا تاریخ پنجشنبه ۳۰ بهمن۹۹ می باشد.

دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند لازم است پس از بارگذاری فرم های مورد نیاز در سامانه پژوهشیار، اصل فرم ها (تایید موضوع، پروپزال، ایرانداک و …) را یک هفته قبل از تاریخ دفاع به حوزه پژوهش تحویل دهند.