آدرس و کد پستی

آدرس :  یزد – اشکذر – بلوار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

کد پستی : 8941673155