یکشنبه تا پنج شنبه 7:30 تا 14:40

آرشیو اخبار

بازدید کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق و اعضای هیأت علمی گروه مهندسی برق استان یزد از تجهیزات رشته برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

به منظور استفاده از امکانات گسترده آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و با هماهنگی حوزه پژوهش و فن آوری استان، قائم مقام،

ادامه مطلب »