آغاز انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

انتخاب رشته دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشجویانی که در آزمون سراسری دکتری تخصصی سازمان سنجش شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده اند بر اساس کارنامه صادر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می توانند تا پایان وقت یکشنبه 30 اردیبهشت سال جاری، با مراجعه به وب سایت دانشگاه به آدرس iauashkezar.ac.ir نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از مهرماه 93 در رشته دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشجو جذب کرده و هم اکنون 19 دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل می باشند.