آغاز ثبت نام بیستمین دوره ازدواج دانشجویی در پورتال نهاد

زمان ثبت نام برای زوج های دانشجو از تاریخ 95/6/22 شروع شد