ارتقاء رئیس اداره امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به مرتبه استادیاری

با حکم دکتر علیرضا رهایی، معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، مرتبه علمی دکتر محمدجواد کاظمی، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی و رئیس اداره امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، به استادیاری ارتقاء یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر رهایی در این حکم آورده است: امید است در مرتبه جدید نیز با تأییدات خداوند تبارک و تعالی، منشأ خدمات بهتر و ارزشمندتری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش، گام های مؤثرتری بردارید.
دکتر کاظمی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی در رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی می باشد.