اردوی راهیان نور

زمان های حرکت : 97/11/30 – 97/12/7 – 97/12/14
هزینه ثبت نام : 50 هزار تومان
کسب اطلاعات بیشتر : آقای سی سختی 5023-625-0903
بسیج دانشجوی آل یاسین
با همکاری کانون فرهنگی گردشگری و مردم شناسی