اردوی کنج کوه، ویژه خواهران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد

به همت اداره فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و با هدف ایجاد نشاط، اردوی یک روزه کنج کوه از توابع شهرستان مهریز ویژه خواهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این اردوی سیاحتی، دانشجویان ضمن استفاده از طبیعت باصفا و سرسبز روستای کنج کوه، از سرچشمه قنات این روستا نیز بازدید کردند. مشاوره به دانشجویان در زمینه های آشنایی با زندگی اجتماعی و استعدادیابی دانشجویان، از دیگر برنامه های جنبی این اردو بود.