ارزیابی سلامت جوانان طبق بسته خدمتی و طرح تحول نظام سلامت توسط مراقب سلامت و پزشک مرکز بهداشت شهرستان اشکذر

زمان : چهارشنبه 96/2/20 ساعت 8:30
مکان : کلاس 204
(همراه داشتن دفترچه بیمه)
کانون فرهنگی سلامت و بهداشت روان