اسامی نفرات اول مسابقات شفاهی قرآن و عترت در رده های دانشجویان، اساتید و کارکنان جهت شرکت در مسابقات استانی مورخ 97/2/6

آقای محمدرضا اقبال > رده اساتید > رشته ترتیل

خانم ریحانه دهقانی > رده اساتید > رشته ترتیل

آقای جمشید اکبری > رده دانشجویان > رشته ترتیل

خانم فاطمه اسلامی > رده دانشجویان > رشته ترتیل

آقای مصطفی دهقانی > رده کارمندان > رشته اذان

آقای امید رحیمی پور > رده دانشجویان > رشته اذان

آقای مصطفی نمکی > رده دانشجویان > رشته حفظ 5 جزء

آقای جلال خلیل زاده > رده دانشجویان > رشته قرائت