اسکان بیش از 900 نفر مسافر نوروزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

در ایام تعطیلات نوروز سال جدید، نهصد و بیست نفر از مسافران و گردشگران نوروزی در خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر اسکان یافتند.
به گزارش گروه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبرگزاری آنا از اشکذر در تعطیلات نوروز 98 از تاریخ 97/12/29 تا 98/1/15 بیش از 920 نفر در قالب 97 خانوار اعم از همکاران دانشگاه و دیگر هموطنان که از طریق سامانه ساجد ثبت نام و رزرو خود را انجام داده بودند در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر اسکان داده شدند. با توجه به شرایط جوی استان های همجوار و جنوبی یزد و تقاضای بیشتر برای اقامت در استان یزد، واحد اشکذر نسبت به سال قبل رشد 3/5 برابری در اسکان مسافران نوروزی داشته است.