اطلاعیه اضافه نمره ( دروس عمومی معارف )

دانشجویان بزرگواری که در مسابقات قرآن و عترت ( بخش شفاهی ) شرکت نموده اند تا تاریخ 96/3/4 می توانند نام استاد و درس مورد نظر را به دفتر فرهنگ اسلامی جهت اضافه نمره اعلام نمایند.