اطلاعیه اضافه 2 نمره

دانشجویانی که در مسابقات سراسری قرآن و عترت شرکت نموده اند تا تاریخ 97/10/26 ساعت 10:30 می توانند جهت قطعی نمودن اضافه نمره به درس مورد نظر (دروس معارف) به دفتر فرهنگ اسلامی یا سالن امتحانات مراجعه نمایند.

امور فرهنگی دانشگاه