اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزشی فرهنگی

اطلاعیه
دانشجویان گرامی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی خوشنویسی-گیاهان دارویی-مداحی-مهارت های زندگی-سخنرانی-پرسش و پاسخ-نشریه فرهنگی-نمایشگاه-کرسی آزاداندیشی و حلقه های کتابخوانی می توانند به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه مراجعه نمایند.
امور فرهنگی دانشگاه