مهلت دفاع از پایان نامه/رساله در ترم جاری(نيم سال دوم سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹) روز پنجشنبه ۲۵ شهریور۱۴۰۰ می باشد و دانشجویانی که بعد از این تاریخ دفاع کنند مشمول تمدید پایان نامه و پرداخت شهریه می شوند.
لازم است دانشجویان حداکثر تا روز پنجشنبه ۱۸ شهریور تمام مدارک و مستندات مربوطه(اصل فرم درخواست دفاع، فرم های گزارش دوره ای، پرینت پروپوزال و…) را به حوزه پروهش و فن آوری تحویل دهند.
در غیر اینصورت مجوز برگزاری جلسه دفاع صادر نخواهد شد و این حوزه هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
اداره امور پژوهشی واحد اشکذر
(۱۴۰۰/۰۶/۰۳)