اطلاع رسانی طرح جمع آوری قرآن و مفاتیح جهت ارسال به مناطق سیل زده

دانشگاهیان محترم می توانند کتب سالم و قابل استفاده را جهت ارسال به مناطق سیل زده به اداره تبلیغات اسلامی تحویل نمایند.

دفتر فرهنگ اسلامی