اقامه نماز جماعت ظهر و عصر «بهار 97»

زمان :
یکشنبه و دوشنبه 13:15
سه شنبه تا پایان هفته : 14:30
مکان:
نمازخانه سایت اصلی
ستاد اقامه نماز دانشگاه