اقامه نماز عید قربان

دوشنبه 95/6/22 ساعت 7:30 صبح

سالن تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر