اقدامات انجام شده در دانشگاه در خصوص ضد عفونی برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا

1-حضور نماینده دانشگاه در جلسه برگزار شده از سوی مرکز بهداشت شهرستان در این خصوص به همراه عضو هیأت علمی رشته زیست شناسی دارای تخصص در زمینه میکروب شناسی و فراگیری روش های ضد عفونی نمودن محیط اداری و …
2-ضد عفونی و نظافت سرویس های بهداشتی به صورت روزانه
3-ضد عفونی و نظافت اتاق های اداری و آموزشی
4-ضد عفونی کلیه لوازم اداری اتاق ها
5-تحویل وسایل بهداشتی مورد نیاز در این زمینه به کادر اداری و هیأت علمی دانشگاه
6-ضد عفونی مرتب دستگاه کارت خوان، دستگاه های پوز مالی و دستگیره های کلیه درب های ساختمان به صورت روزانه
7-ضد عفونی هر روزه آبدارخانه و شستشوی مدام آن.