امضای تفاهم نامه همکاری بین استاندارد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

در اجرای قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و به منظور گسترش همکاری های علمی، فنی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در زمینه تدوین استانداردهای مورد نیاز، تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره کل استاندارد یزد به نمایندگی مهندس محمدحسین ماجدی اردکانی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به نمایندگی دکتر محمود دهقانی اشکذری امضا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مسئولین اداره کل استاندارد یزد به سرپرستی محمدحسین ماجدی، مدیر کل استاندارد استان با حضور در این واحد دانشگاهی از امکانات و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه بازدید کردند. سپس با حضور در سالن کنفرانس واحد و در جمع کارکنان دانشگاه تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه در 4 ماده و 30 بند تنظیم شده و تعهدات طرفین را مشخص کرده است. بنابر این گزارش، از جمله اهداف این تفاهم نامه شامل : مشارکت در تدوین پیش نویس استانداردهای ملی و بین المللی، همکاری در زمینه برگزاری همایش مشترک و تشکیل دوره های تخصصی و آموزشی، انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی ، ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد در استان، ایجاد زمینه گسترش آزمایشگاه های همکار، همکاری در زمینه تألیف، ترجمه اسناد، کتب و مدارک علمی و آموزشی، ارائه دوره های آموزشی مشترک و مشارکت در تدوین استانداردهای دوره های آموزشی مشترک و مشارکت در تدوین استانداردهای جامع محصولات و خدمات دانش بنیان می باشد. بنابر همین گزارش، مشارکت در ارائه راهکارهای ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد در استان، هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در راستای اولویت های اداره کل، همکاری در زمینه تألیف ، ترجمه و نشر کتب، مقالات، اسناد استاندارد و اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز اداره کل، ارائه خدمات مشاوره و تخصصی به منظور ارزیابی و داوری طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی و آموزشی، در اختیار قرار دادن امکانات پژوهشی، آزمایشگاه ها و اسناد و مدارک علمی به منظور بهره برداری کارشناسان اداره کل بر اساس ضوابط و مقررات جاری دانشگاه، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مورد درخواست اداره کل و همچنین رعایت موازین و اولویت های اعلام شده اداره کل در خصوص آموزش، تدوین و ترویج استانداردها بر اساس موضوع تفاهم نامه، از جمله تعهدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر می باشد که در این تفاهم نامه به آن ها اشاره شده است.