انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به عنوان پژوهشگر برتر استان یزد

دکتر محمود دهقانی اشکذری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد در سال 98 انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه ای که به منظور تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه های استان یزد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد برگزار شد از دکتر محمود دهقانی اشکذری به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد در گروه علوم پایه تجلیل و از فعالیت های پژوهشی وی تقدیر شد.

دکتر دهقانی اشکذری در سال های 95 و 96 نیز به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر انتخاب شده بود.

لازم به ذکر است مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر که ریاست آن بر عهده دکتر محمود دهقانی اشکذری می باشد در سال 96 رتبه اول کشوری را کسب کرد.