انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در کارگروه تخصصی استانی رشته زیست شناسی

IMG_0043

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به عنوان عضو کارگروه تخصصی استانی رشته زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با حکم دکتر معصومه طباطبایی؛ دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و بر اساس مصوبه کمیته برگزاری آزمون جامع دوره دکترای تخصصی (آموزشی-پژوهشی) 97 استان، دکتر محمدجواد کاظمی به عنوان عضو کارگروه تخصصی استانی رشته زیست شناسی منصوب شد.
کاظمی، رئیس اداره امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و دارای مدرک تحصیلی دکترای میکروبیولوژی می باشد و از وی مقالات معتبر در سطح جهانی و ملی به چاپ رسیده است.