انتخاب مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به سمت مدیرعامل مؤسسه حامیان حیات پاک اشکذر

محمدحسن طالبیان اشکذری، مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مؤسسه حامیان حیات پاک شهرستان اشکذر برای مدت دو سال انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار گروه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبرگزاری آنا از اشکذر، مؤسسه غیر تجاری حامیان حیات پاک اشکذر با توجه به گسترش بی رویه صنایع و کارخانجات در شهرستان اشکذر و مطالبات مردمی و پیشنهاد مسئولین، پس از طی مراحل قانونی با 9 نفر عضو در 24 مرداد 97 با شماره 99 و شناسه ملی 14007784555به ثبت رسیده و احقاق حقوق تضییع شده محیط زیستی مردم در دستور کار این مؤسسه قرار دارد و هدف آن تلاش در قالب آموزش عمومی در جهت بالا بردن فرهنگ زیست محیطی، شامل مدارس، دانشگاه ها و دیگر اقشار جامعه، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و اشاعه فرهنگ آن و هم چنین پیگیری اقدامات قانونی با مخربان محیط زیست در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط در محدوده شهرستان اشکذر می باشد. پایگاه اینترنتی www.hhpa.ir راه ارتباطی موسسه حامیان حیات پاک اشکذر می باشد.