انتخاب معاون اسبق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به عنوان شهردار اشکذر

معاون اسبق اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به عنوان شهردار اشکذر انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اشکذر و با رأی تمام اعضای این شورا، آقای مهدی جعفری پور اشکذری، شهردار فعلی، برای مدت 4 سال دیگر به سمت شهردار اشکذر انتخاب شد. وی در دوره چهارم شورای اسلامی شهر اشکذر نیز به مدت 25 ماه شهردار اشکذر بوده است.
لازم به ذکر است جعفری پور از سال 88 تا 90 معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر را عهده دار بوده است.