انتشار شماره جدید خبرنامه ساباط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

چهاردهمین شماره نشریه ساباط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از طرف روابط عمومی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، از اهم مطالب این شماره، بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با عنوان : گفتمان سازی نبض توسعه اقتصاد مقاومتی، برخی قوانین آموزشی، گزارش عملکرد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مطالبی درباره آشنایی با امور مالی و صندوق رفاه، روایت تصویری از فعالیت های یک ساله دانشگاه، معرفی ممتازین تحصیلی، معرفی دوره کارشناسی ارشد و مراحل تصویب و انجام پایان نامه، اخبار فعالیت های دانشگاه و … می باشد و این نشریه در 26 صفحه منتشر شده و فایل الکترونیکی آن در وب سایت دانشگاه به نشانی iauashkezar.ac.ir نیز قابل دسترسی است.