انتشار نخستین شماره نشریه دانشجویی بینش و هدایت در واحد اشکذر

نخستین شماره نشریه دانشجویی بینش و هدایت به صاحب امتیازی کانون فرهنگی نوآوری اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در شماره نخست این نشریه، مطالبی همچون معرفی دانشگاه و رشته های تحصیلی، انجمن های علمی دانشجویی، کانون های فرهنگی دانشجویی، اخبار و موفقیت های واحد اشکذر، فراخوان ساخت فیلم کوتاه و همچنین معرفی دو نفر از دانشجویان که موفق به ثبت اختراع و کشف داروی ضد سرطانی در حوزه علوم پزشکی شده اند وجود دارد.
این نشریه در یک صفحه A3 پشت و رو به صورت رنگی به مدیر مسئولی رضا خبری و سردبیری عصمت دهقان دهنوی و حسین جلالی به عنوان دبیر تحریریه منتشر شده است. دسترسی به فایل نشریه از طریق وب سایت iauashkezar.ac.ir امکان پذیر می باشد.