انتصاب کارشناس امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی، طی حکمی، آقای سیدعباس میری اشکذری را به عنوان کارشناس امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر منصوب کرد.
در قسمتی از حکم دکتر حسین نصیرزاده عنوان شده: امید است با توکل به خداوند متعال و با همکاری و مساعدت مسئولان آن واحد دانشگاهی با توجه به شرح وظایف و برنامه های ابلاغی در ارائه خدمات شایسته به جامعه دانشگاهی شاهد و ایثارگر موفق و مؤید باشید.