دید آزاد یادواره شهید سیدمرتضی آوینی

آدرس ثبت نام : www.iautmu.ac.ir

مهلت تحویل آثار: 99/7/10 شماره تماس: 02122618546

جوایز:

نفر اول: تندیس جشنواره-لوح تقدیر-کارت هدیه 50000000 ریال

نفر دوم: تندیس جشنواره-لوح تقدیر-کارت هدیه 30000000 ریال

نفر سوم: تندیس جشنواره-لوح تقدیر-کارت هدیه 20000000 ریال

نفر چهارم تا دهم: لوح تقدیر هدایای نفیس و …

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر