اولین جلسه دفاع دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد

اولین دانشجوی دکترای رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از پایان نامه خود دفاع کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، آقای منوچهر مزداپور اولین دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93 در رشته زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی از رساله دکترای خود با عنوان «بررسی پلی مورفیسم ژن های (rs267601473) Hoxa10 (rs104893832) wnt7 (rs121912765) Bmp4 در ارتباط با سقط مکرر در زنان ایرانی» با موفقیت دفاع کرد.
این جلسه با حضور دکتر محمود دهقانی اشکذری، رئیس واحد به عنوان استاد راهنما و دکتر سیدمرتضی سیفتی به عنوان استاد مشاور و آقایان دکتر محمدجواد کاظمی، دکتر محمدحسن شیخها و دکتر مهدی کلانتر به عنوان داور در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد. از دستاوردهای این رساله چاپ 2 مقاله در مجلات ISI می باشد.