اولین سمینار تخصصی هارمونیک صنعت برق استان یزد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد

با هدف افزایش و ارتقای دانش مهندسین برق و دانشجویان استان یزد در مورد هارمونیک در صنعت برق، اولین سمینار تخصصی هارمونیک صنعت برق استان یزد در سالن کنفرانس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آقایان مهندس صاحبی و عربشاهی، طی سخنانی به بررسی علل ایجاد و اثرات هارمونیک بر روی تجهیزات شبکه قدرت و بررسی روش های کاهش اثرات هارمونیک و فیلترگذاری پرداختند. این سمینار با همکاری شرکت پارس صنعت گستر مهراندیش برگزار شد.