ایجاد 1000 متر مربع باغ انگور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

با هدف خودکفایی دانشگاه از وابستگی محض به شهریه دانشجویی و استفاده تولیدی با درآمد مناسب از زمین های کشاورزی و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، عملیات احداث حدود 1000 متر مربع داربست و کاشت درخت مو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این طرح در مدت زمان 15 روز و با هزینه ای بالغ بر 120 میلیون ریال انجام شده و انتظار می رود تا دو سال آینده محصول آن قابل برداشت باشد. پس از احداث باغ انار، این دومین باغی است که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر ایجاد می شود.