این الرجبیون

پیامبر اکرم (ص) :
هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، موجب خشنودی خدا می شود و غضب الهی از او دور می گردد و دری از درهای جهنم بر روی او بسته می شود.
فضائل الأشهر الثلاثه، ص 24
دفتر فرهنگ اسلامی