بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1397

دانشجویان محترمی که علاقه مند به بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می باشند، می توانند حداکثر تا روز پنج شنبه 97/2/6 به کتابخانه دانشگاه آقای حسینی (09135165908) مراجعه و ثبت نام نمایند.

این سهمیه مربوط به دانشگاه نیست و در صورتی که آمار به حدنصاب برسد دانشجویان به نمایشگاه اعزام خواهند شد.

زمان بازدید برادران : 97/2/17

زمان بازدید خواهران : 97/2/20

مبلغ بیعانه : 30000 تومان