بازدید اعضای بازرسی استان یزد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

تیم بازرسی دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به سرپرستی دکتر پورهاشمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار گروه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبرگزاری آنا از اشکذر در ابتدای این بازدید، جلسه ای در سالن جلسات دانشگاه تشکیل شد و دکتر محمود دهقانی اشکذری رئیس واحد اشکذر، گزارشی از وضعیت دانشگاه را بیان کرد.
در ادامه از واحد و قسمت های مختلف دانشگاه از جمله حوزه اداری و مالی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه زیست شناسی، برق، تأسیسات و مکانیک بازدید و وضعیت واحد اشکذر را خوب ارزیابی کردند.