بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از مرکز IVF

با همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و با هدف ارتقاء مهارت های علمی خواهران دانشجوی کارشناسی رشته های زیست شناسی، میکروبیولوژی و ژنتیک، از مرکز ناباروری IVF یزد بازدید کردند. دانشجویان در این بازدید از آزمایشگاه های ایمونوهیستوشیمی، بیوتکنولوژی، ژنتیک و آزمایشگاه تحقیقاتی ART دیدن کردند و با نحوه کار این آزمایشگاه آشنا شدند.