بازدید ریاست و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از واحد خاتم

همزمان با سالروز بعثت حضرت محمد(ص)، ریاست و تعدادی از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ریاست واحد اشکذر و همراهان در بدو ورود به شهرستان خاتم از واحد دانشگاهی این شهرستان بازدید و در جریان رشته ها، تعداد دانشجویان و امکانات و پتانسیل های آن قرار گرفتند. بازدید از جنگل شادی، باغ معدن، روستای بختیاری، سرچشمه نهر مسیح هرات، دشت ریواس و چنار 1200 ساله تنگ چنار در مهریز از دیگر برنامه های این سفر بود.