بازدید سرزده ریاست دانشگاه و رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

خانم دکتر معصومه طباطبایی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به همراه آقای دکتر محمدحسین جعفری، رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان، به صورت سرزده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ابتدای این بازدید، جلسه ای با حضور ریاست و سایر اعضای هیأت رئیسه واحد اشکذر تشکیل و درباره وضعیت واحد اشکذر بحث و تبادل نظر شد. در ادامه از واحدهای مختلف اداری دانشگاه از جمله امور مالی، اتاق اساتید، حوزه پژوهش، تحصیلات تکمیلی، فناوری اطلاعات و … بازدید و با مسئولان این حوزه ها آشنا شدند.