بازدید هیأت نظارت و ارزیابی وزارت علوم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری استان یزد در ادامه بازدیدهای خود از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان یزد در رأس هیأتی به سرپرستی دکتر پورهاشمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر بازدید کردند.
به گزارش گروه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبرگزاری آنا از اشکذر، این هیأت در نشستی با هیأت رئیسه واحد اشکذر با وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه آشنا شدند. دکتر محمود دهقانی اشکذری، رئیس واحد اشکذر در این نشست، گزارشی از وضعیت رشته ها و دانشجویان به ویژه در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، امکانات و تجهیزات مدرن کارگاهی و آزمایشگاهی، موفقیت ها و برنامه های آتی این واحد دانشگاهی ارائه کرد و در ادامه کارشناسان دفتر نظارت با مراجعه به حوزه های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و اداری و … به ارزیابی عملکرد این حوزه ها پرداختند و روند امور را مثبت و خوب ارزیابی کردند.