برندگان مسابقات سراسری قرآن و عترت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر 97/2/10

آقای سیدحسین علوی نسب > رشته احکام > رتبه اول

آقای محمدحسن طالبیان > رشته احکام > رتبه دوم