برندگان مسابقه رهرو 3 (احکام نجاست)

آقایان :
1-عباس زارع پور
2-هادی رحمانی
خانم ها :
1-سمانه رحیمی
2-میترا دهقان
نکته : برندگان تا نیمه دی ماه می توانند جهت دریافت هدیه خود به دفتر فرهنگ اسلامی مراجعه فرمایند.