برگزاری آزمون مجازی جامع دکترای تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

بخش شفاهی آزمون جامع دانشجویان دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی به صورت مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به علت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، آزمون جامع دکترای تخصصی دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی واحد اشکذر با حضور هیأت داوران و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد.
دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد اسلامی که واحدهای درسی نظری خود را گذرانده اند و در آستانه وارد شدن به مرحله پژوهشی دوره دکتری و شروع رساله خود هستند لازم است در آزمون جامع دکتری شرکت کنند.
در این آزمون میزان توانایی علمی دانشجویان سنجیده و تنها در صورت کسب نمره قبولی می توانند تحصیل در مقطع دکترای دانشگاه آزاد اسلامی را ادامه دهند.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از مهرماه 93 تاکنون مجری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع دکتری بوده و تاکنون پنج نفر از دانشجویان این دوره از رساله خود با موفقیت دفاع کرده و دانش آموخته شده اند.