برگزاری امتحان کتبی تفسیر سوره حجرات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تفسیر سوره حجرات با یکدیگر رقابت کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ایام ماه مبارک رمضان 32 ساعت کارگاه تفسیر سوره حجرات برگزار شد که از شرایط اعطای گواهینامه پایان این دوره، شرکت در آزمون پایانی و کسب حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز ارزیابی می باشد. بنابر همین گزارش شرکت کنندگان در سالن کنفرانس خلیج فارس با هم به رقابت پرداختند و به 40 سؤال تستی و 2 سؤال تشریحی پاسخ دادند. به نفرات اول تا سوم، کارت هدیه نیز اعطا می شود. لازم به ذکر است در رمضان امسال، پنجمین دوره طرح قرآنی – فرهنگی «رمضان بهار قرآن» در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور برگزار شد.