برگزاری تریبون آزاد دانشجویی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

با نزدیک شدن به زمان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تریبون آزاد دانشجویی با عنوان «رئیس جمهور ایده آل من» در سالن کنفرانس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد. در این تریبون، دانشجویان با اعلام صریح مواضع خود از کاندیداهای مورد نظر، در رابطه با موضوعات مختلفی از جمله رئیس جمهور اصلح، اشتغال، تورم، رکود، هدفمندی یارانه ها، سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ و مقایسه دولت های نهم، دهم و یازدهم بحث و تبادل نظر کردند. این تریبون به همت کانون نوآوری اندیشه و کانون بهداشت و سلامت روان برگزار شد.