برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به صورت مجازی و با حضور رئیس و معاونین دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به ضرورت آشنایی دانشجویان ورودی جدید با سامانه ها و قوانین آموزشی و مالی، جلسه توجیهی این دانشجویان در زمینه آشنایی با دانشگاه و حوزه های آن، معرفی سامانه آموزش مجازی، پرتال دانشجویی، قوانین آموزشی، سامانه های آموزشیار و پژوهشیار و معرفی گروه و به جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار شد. هیأت رئیسه واحد اشکذر با عرض تبریک قبولی و خیرمقدم به دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به جمع خانواده این واحد دانشگاهی به سؤالات دانشجویان در زمینه مسائل آموزشی، دانشجویی و مالی و پژوهشی پاسخ دادند. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دارای رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی پیوسته و رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک و میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع دکترا است.