برگزاری جلسه شورای دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد در اشکذر

IMG_0029

بیست و ششمین جلسه شورای دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد با حضور خانم دکتر معصومه طباطبایی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان، دکتر محمدحسین جعفری، رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان و سایر رؤسای واحدهای دانشگاهی استان یزد در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی واحد اشکذر، دکتر محمود دهقانی اشکذری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به مسئولین دانشگاه ها، به دستور کار جلسه پرداخت.
در ادامه، پیرامون آمایش رشته های واحدهای دانشگاهی و همچنین پیگیری امور واحدهای استان و بررسی پیشنهادات چارت سازمانی واحدها بحث، گفتگو و تبادل نظر شد.