برگزاری دوره آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

IMG_0005

در راستای ارتقای مهارت های علمی، اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، به مدت 16 ساعت، مباحث نظری و مقدماتی در خصوص مقالات، مقالات ISI و تاریخچه و قوانین و مقررات مربوط به آن ها، جایگاه و وضعیت ایران در ISI و تولید علم جهانی و چاپ مقاله در ISI ، شاخص های تولید علم و ISI ، شاخص های ارزیابی مجلات در ISI ، مراحل چاپ مقاله در مجلات ISI و تسهیلات تشویقی مقالات ISI در دانشگاه آزاد اسلامی را آموختند تا با شناخت به دست آمده بتوانند پژوهش های خود را به شکل مناسب مستند کرده و جهت ارائه به نهادهای معتبر بین المللی آماده کنند. تدریس این دوره آموزشی را آقای دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی و دکتر عظیم زاده بر عهده داشتند.