برگزاری دوره تخصصی سرو و موتور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

با هدف ارتقای مهارت های عملی دانشجویان گروه مهندسی برق، دوره تخصصی و پیشرفته سرو و موتور در محل دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.
تدریس این دوره آموزشی را آقای مهندس افروز بر عهده داشت و 12 نفر از دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه در مقطع کارشناسی طی 6 روز و به مدت 20 ساعت آموزش های لازم در خصوص سرو و موتور را فرا گرفتند.