برگزاری دوره های آموزشی ویژه معلمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

IMG_0001-(11)

دوره های آموزشی جهت متقاضیان تدریس در پایه های اول تا ششم ابتدایی با حضور اساتید متخصص و مجرب استان یزد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در راستای ارتقای مهارت های حرفه ای مدرسین، دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، دوره های آموزشی کتب درسی پایه های اول تا ششم ابتدایی را برای معلمان متقاضی به مدت یکصد ساعت برگزار کرد. در پایان این دوره به شرکت کنندگان، گواهی نامه پایان دوره اهدا شد.