برگزاری سمینار آموزشی گروه مهندسی تأسیسات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

با هدف ارتقای مهارت های علمی دانشجویان رشته مهندسی تأسیسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، سمیناری با موضوع «الزامات طراحی، نصب و اجرای شبکه فاضلاب ساختمان» در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، در این سمینار که دو ساعت طول کشید، جمعی از دانشجویان رشته تأسیسات حضور داشتند و آقای محمدعلی صباغی، مدیر گروه این رشته، در خصوص اجرای صحیح شبکه لوله کشی تأسیسات بهداشتی ساختمان مطالبی بیان کرد و دانشجویان با نکات اجرایی لوله کشی و الزامات قانونی نصب و لوله کشی فاضلاب آشنا شدند. در پایان این سمینار آموزشی به سؤالات دانشجویان پاسخ داده شد.